Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

zdradliwawena
21:03
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapinkcacaoo pinkcacaoo
zdradliwawena
21:03
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
zdradliwawena
21:00
Właśnie nadeszło 'Kiedyś' i nic się nie zgadza.

— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromniewychowana niewychowana
zdradliwawena
20:58
9460 5ecf 390
Friends S01E04, the best scene ever
Reposted frommyzone myzone viachouette chouette
zdradliwawena
20:57
4551 bffc 390
Reposted fromfungi fungi viachouette chouette

July 01 2015

zdradliwawena
15:08
- byłby z naszej historii dobry materiał na książkę - chyba z rodzaju tych, które leżą miesiącami w markecie po 5 zł...
— Rozmowy niedokończone
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi

June 27 2015

zdradliwawena
16:10
1036 72dd 390
Reposted frombjureczko bjureczko viaherpermission herpermission
zdradliwawena
16:10
1577 a8ee 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viana-zakrecie na-zakrecie

June 15 2015

zdradliwawena
20:02

May 15 2015

zdradliwawena
07:30
4813 29ae 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via0 0
zdradliwawena
07:30
Reposted fromlifeless lifeless via0 0

April 21 2015

zdradliwawena
07:59
7765 2e9a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapanimruk panimruk
zdradliwawena
07:59
To jest wieczór na piosenkę - pomyślał Włóczykij. - Na nową piosenkę,
która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej
tęsknoty i której resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt, że mogę
wędrować, że mogę być sam i że jest mi z sobą dobrze.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viahimym himym

March 24 2015

zdradliwawena
19:33
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss vialugola lugola

March 18 2015

19:01
zdradliwawena
18:55
8809 2fbc 390

March 02 2015

10:49
9737 de51 390
zdradliwawena
10:36
9153 4b72 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viana-zakrecie na-zakrecie
zdradliwawena
10:35
3822 88bb 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou

March 01 2015

zdradliwawena
22:30
2743 7573 390
Zuhair Murad
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viajdeg jdeg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...